Filozófiánk

Planet Kids Angol nyelvű Gyermekközpont filozófiája szerint a folyamatos edukációs programok rendkívül fontosak a korai években. Ebben az időszakban a fejlesztést és a tanulást minden gyermek kihasználja, ezért az általunk biztosított környezet lehetőséget adhat arra, hogy a gyermekben rejlő lelkesedést, az új élmények felé való nyitottságot és befogadókészséget kiaknázza a gyermek legformálhatóbb éveiben.

Alapvető célunk az, hogy tervezett környezetet biztosítsunk, amely gazdag a tanulási tapasztalatok lehetőségeiben, valamint, hogy pozitív alapot hozzunk létre a gyerekek jövőjére nézve. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy biztosítsuk ezeknek a tanulási tapasztalatoknak a megszerzését egy pozitív önkép kialakításának érdekében; emellett abban, hogy a gyermek érzelmi, társadalmi és szellemi képességei is fejlődjenek, hogy a gyermekek sikeresek legyenek az osztályban.

 

 

CÉLOK

Tantervünket azért hoztuk létre, hogy:

 • tanítsuk a gyermekeket, figyelembe véve, hogy minden gyermek más ütemben fejlődik, kiváltképp az írás-olvasás és a matematika területén,
 • motiváljuk a gyerekeket a tanulásra,
 • felkészítsük a gyerekeket az iskolai munkára.

CÉLKITŰZÉSEK

Főbb célkitűzéseink, hogy elérjük a tantervben meghatározott céljainkat a következők:

 • a gyermekek egyéni szükségleteinek beazonosítása,
 • pozitív és realisztikus énkép kialakítása,
 • pozitív kapcsolat kialakítása a felnőttekkel,
 • a gyermek kreatív önkifejezésének bátorítása,
 • az odafigyelés és önsegítés képességének kifejlesztése,
 • a nyelvismeret fejlesztése beszéd, hallgatás és dráma útján,
 • a nagy- és finommotoros mozgások lehető legmagasabb szintre fejlesztése,
 • a kognitív képességek fejlesztése és stimulációja.


Intézményünkben úgynevezett tanulási központokat hoztunk létre: művészetek, társadalom- és természettudományok, háztartás, dráma, nyelv és matematika. Az egész csoport részt vesz a zenei foglalkozásokon és a nagymotoros mozgások fejlesztésén. 

egészséges étrend

At Planet Kids we strive to provide our children with nutritious well balanced meals. Our menus include regular portions of fruits and vegetables and a variety of assorted grains.
Planet Kids is able to provide special menus at no extra cost for children with:* Diabetes.* Sugar* Gluten* Lactose intolerance.