Küldetésnyilatkozat

A PLANET KIDS ANGOL NYELVŰ GYERMEKKÖZPONT KÜLDETÉSNYILATKOZATA


Az intézmény küldetése, hogy az élethosszig való tanulás szeretetét és a gyermekek életében egy pozitív változást alapozzon meg a pedagógusok és a közösség tagjainak támogatása által. 
 
Az intézményben a gyermek értelmileg, érzelmileg és szociálisan is fejlődik az évek során.  Óvodai tanterv szerint haladunk, azonban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megtanulják az egymás iránti tiszteletet, az osztozkodás örömét, a problémáik megoldását, az értelmes gondolkodást, a kezdeményező-készséget, és azt, hogy helyesen cselekedjenek.  Az óvoda nem a tananyag elsajátításáról, hanem sokkal inkább egy olyan folyamatról szól, melyben a gyermek egésze fejlődik és alakul át. 

 

 

 

Óvodai Olvasástanítási Programunk


Az olvasásnak két fő összetevője van: 

 1. a megfejtés
 2. az értelmezés.

Egy jól kidolgozott olvasástanítási programnak nem csak az egyik összetevőt kell figyelembe vennie. Az olvasás során a megfejtés az, amire fókuszálunk. Alapja a fonológiai tudatosság. Intézményünk programja a fonológiai tudatosságról szóló tapasztalatok alapján készült el és megtalálhatunk benne ritmizálást, szójátékokat, éneklést, dalokat, felolvasásokat, szótag szegmentációkat, terminológia tanítást, hang keveredést és a fonéma elszigeteltségét és törlését. 

Az értelmezés alapja az olvasásban a befogadó és kifejező szóbeli nyelvi tapasztalat. Programunk figyel az előrejelzésre, következtetésekre, "WH"-val kezdődő kérdések történettel, írással és olvasással való megválaszolására, tárgyak leírása a "leíró hierarchia" szerinti leírására, az irodalmi tapasztalatok megerősítése érdekében különböző olvasási stratégiák, például a képek-jelek használatára, és a történet elejének, közepének és végének címkézésére, a korábbi tanulással való megfeleltetésre és interaktív olvasási és írási technikákra, mint például a "Daily News", valamint minden gyermek saját "könyves-zsákjára."
Azon gyermekek, akik a megfejtésben már jártasak, azonban az értelmezésben még koránt sem, még harmadik osztályban sem tudnak majd sikeresen olvasni. 
Fontos, hogy tudjuk, hogy a megfejtés folyamatos lehet, azonban az értelmezés megállhat. 
Kiegyensúlyozott keretek között tanítjuk az olvasást, melyben a gyerekek felolvasnak egymásnak, irányítottan olvasnak, interaktívan részt vesznek az olvasott könyv történetében, interaktívan és megosztva írnak.

Matematika Oktatás
A PLANET KIDS-BEN a matematika oktatásakor a gyermek egyéniségét tartjuk szem előtt! Hisszük, hogy a gyermekek tapasztalatok útján tanulnak, melyhez sokféle segítséget tudunk nyújtani. A matematika oktatása során a gyerekek sokféle tevékenység közül választhatnak, melynek két fő célja van: a megértés és a tanulás élethosszon át tartó szeretete. Hisszük, hogy ha egy fő elgondoláshoz többféle variációt találunk ki, minden gyermeket elérhetünk és taníthatunk. Ha már járt nálunk, láthatta, hogy míg néhányan kockákkal, mások táblázatokkal, a megint mások halmazokkal, néhányan pedig hagyományos papírral és ceruzával dolgoznak. A tanítási területeink többek között: mintázatok, kiválasztás, osztályozás, rajzolás, számolás, egyesítés és szétválasztás, problémák megoldása. TUDOMÁNYOK
A PLANET KIDS-ben a tudományokat is tapasztalati úton kívánjuk tanítani. Tanulmányi kirándulásokkal  és kísérletekkel igyekszünk érdekesebbé tenni a tanultakat. Ez  a tantervünkben is szerepel és a gyermekek megismerhetik a valós világot. 

 • Mágnesesség– Fizika
 • Kövek/Föld/Víz – Fizika
 • Ki tudod ásni a dínókat?– Földrajz/Biológia
 • Mindent a növényekről – Biológia

 
NEMZETKÖZI ÜNNEPEK

Diákjaink számos NEMZETKÖZI ÜNNEPNAPOT tartanak meg, mint például:

 • HALLOWEEN októberben
 • HÁLAADÁS novemberben
 • KARÁCSONY és HANNUKA decemberben
 • KÍNAI ÚJ ÉV januárban
 • SETSUBUN, VALENTIN-NAP februárban
 • SZENT PATRIK NAPJA, ÍR NAP márciusban
 • HÚSVÉT és SABBATH tavasszal
 • SZÜLŐK NAPJA májusban
 • NEMZETKÖZI NAP ÉS HÉT júniusban
 • BALLAGÁS júniusban

egészséges étrend

At Planet Kids we strive to provide our children with nutritious well balanced meals. Our menus include regular portions of fruits and vegetables and a variety of assorted grains.
Planet Kids is able to provide special menus at no extra cost for children with:* Diabetes.* Sugar* Gluten* Lactose intolerance.