Álláspályázat

 

 

 

PLANET KIDS Angol Nyelvű Óvoda Pécel

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2119 Pécel Szemere Pál u.8

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda pedagógiai programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint, a rábízott gyermekek óvodai nevelése, angol nyelvi fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közalkalmazottak jogállásáról szóló " 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok hiteles másolata. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Szakmai önéletrajz- fényképpel. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez és a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléshez és továbbításhoz.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Legalább 1-3. év szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat

  Előnyt jelentő kompetenciák:
 • Gyermekszerető, jó kommunikációs képességű (angol-magyar), együttműködő kollégáival és az intézmény partnereivel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember.1 napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Kóta Éva nyújt, a 06-30 655 1987-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Intézmény címére történő megküldésével (2119 Pécel Szemere P. u.8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Nagyné Kóta Éva 2119 Pécel Szemere Pál u. 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.planet-kids.hu - 2017. június 1.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017.június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.